Apa Itu Katod (Cathode)? | Definisi & Perbezaan With Anode

Katod (cathode) dan anod (anode) boleh dianggap sebagai dua istilah yang sering digunakan secara berganti-ganti pada tenaga elektrik.

Walaupun, dalam kehidupan seharian kita tidak dapat melarikan diri dari tenaga elektrik, tetapi masih banyak orang yang tidak tahu tentang katod anod.

Kedua-dua perkara ini sering dianggap oleh orang biasa sebagai perkara yang sama, tetapi kedua-dua perkara pada asasnya berbeza. Oleh itu, pada kesempatan ini akan dibincangkan terlebih dahulu mengenai katod. Jom!


Apa Maksud Katod?

apa maksud katod

Definisi katod adalah elektrod logam yang mempunyai caj negatif yang mana arus konvensional mengalir dalam peranti elektrik terpolarisasi.

Ini dapat menarik caj positif atau biasanya dipanggil cations. Anda perlu tahu bahawa tingkah laku katod ini adalah bertentangan dengan anode.

Berhubung dengan peranti elektrik kutub, cathode dianggap sebagai penderma elektron atau sebagai sumber elektron.


CariTekno Menerangkan Katod

caritekno menerangkan katod

Seperti yang dijelaskan sebelum ini, cathode adalah elektrod yang dikenakan negatif. Walau bagaimanapun, polariti cathode ini berkenaan dengan anode boleh menjadi negatif atau positif bergantung kepada operasi peranti.

Sebagai contoh, seperti yang berlaku dalam bateri yang sedang dicas semula, ia mempunyai katod negatif. Tetapi dalam kes sedemikian, polariti cathode adalah positif.

Secara umum, dalam peranti, cathode adalah terminal di mana arus mengalir keluar, manakala anode adalah terminal di mana arus mengalir dari luar.

Berhubung dengan kimia, katod dianggap sebagai elektrod di mana proses pengurangan elektrokimia berlaku.

Anda perlu tahu bahawa perbezaan yang sangat ketara antara cathode dan anode adalah dalam arus dan bukan dalam voltan.

Logam yang digunakan sebagai katod tentu saja memiliki jumlah elektron yang lebih besar daripada neutron dan proton.

Dalam kebanyakan kegunaan, katod akan menjadi lebih banyak dari masa ke masa. Ini disebabkan oleh rupa cations.

Elektron yang datang dari cathode akan menolak satu sama lain, dan dengan demikian akan bergerak dari cathode ke anode yang memiliki polariti yang berlawanan.

Oleh itu, cathode bersama-sama dengan anode akan menduduki peranan yang sangat penting dalam pengeluaran reaksi elektrokimia.