Apakah Maksud Pengumpulan Data / Data Collection? | Definisi Penuh

Jika Anda seorang pelajar atau orang yang berkait rapat dengan data, maka tidak asing lagi dengan pengumpulan data.

Ya, pada dasarnya fungsi pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mencapai matlamat tertentu.

Okay untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengumpulan data, lihat artikel ini ya!


Apa Makna Pengumpulan Data?

apa makna pengumpulan data

Pengumpulan data adalah cara atau proses mengumpul dan juga mengumpul sebarang data, maklumat atau pemboleh ubah yang diperlukan dengan cara yang standard dan ditubuhkan.

Ini membolehkan pengumpul dapat memberikan jawapan atau menguji hipotesis dan juga menilai keputusan koleksi yang telah dilakukan.

Ini adalah salah satu langkah atau komponen yang paling penting, biasanya dilakukan pada permulaan proses di setiap penyelidikan yang dijalankan dalam mana-mana bidang pengajian seperti IT, biologi, fizik, dan sebagainya.


CariTekno Menerangkan Pengumpulan Data

caritekno menerangkan pengumpulan data

Pengumpulan data ini dikaitkan dengan pemerolehan data yang tepat, walaupun kaedah yang digunakan berbeza-beza bergantung pada bidang, tetapi penekanan untuk memastikan ketepatan tetap sama.

Matlamat utama mana-mana usaha pengumpulan data adalah untuk mengumpul data atau bukti yang berkualiti dan mudah untuk diterjemahkan ke dalam hasil analisis yang boleh membawa kepada jawapan yang boleh dipercayai dan konklusif kepada soalan yang telah ditanya.

Pengumpulan data yang mempunyai tahap ketepatan yang tinggi adalah sangat penting untuk memastikan integriti penyelidikan, tanpa mengira bidang pengajian atau keutamaan data sama ada kuantitatif atau kualitatif.

Pemilihan media, alat dan instrumen untuk mengumpul data mestilah tepat, tersedia, diubahsuai atau baru, mengikut arahan penggunaan yang betul, ia akan mengurangkan kemungkinan ralat yang berlaku semasa proses pengumpulan.

Penemuan yang tidak sesuai atau menyimpang sering disebabkan oleh cara yang tidak betul untuk mengumpul data.

Sebagai contoh, terdapat beberapa soalan yang mengelirukan mengenai soal selidik, tanpa disedari melupakan pengumpulan beberapa data sokongan, dan ralat tidak disengajakan yang lain.

Ini sudah tentu akan memberi kesan kepada keputusan kesimpulan atau penentuan keputusan yang tidak sesuai dan mungkin tidak berguna.