Apakah itu Maksud Sistem Komputer? | Perkakasan Komputer

Supaya komputer berfungsi dengan betul, ia mengambil satu sistem di dalamnya yang boleh melaksanakan semua jenis borang pengiraan yang terdiri daripada input, proses, hingga output.

Untuk dapat menjalankan pelbagai perintah, sistem komputer akan melibatkan beberapa komponen seperti software, hardware, dan brainware.

Ketiga-tiga komponen ini sudah tentu elemen yang sangat penting untuk dapat menghasilkan maklumat yang sedia untuk digunakan oleh penggunanya. Oke, untuk diskusi yang lebih lengkap tentang sistem komputer, mari kita lihat artikel ini!

Apakah Sistem Komputer?

apakah maksud sistem komputer

Sistem komputer adalah koleksi pelbagai peranti komputer yang saling berhubung antara satu sama lain, supaya mereka boleh berinteraksi dan menjalankan proses pemprosesan data.

Atau dengan kata lain adalah susunan beberapa komponen yang terdiri daripada hardware, software, dan brainware untuk melakukan prestasi pengkomputeran. Berikut ini adalah detail komponen:

  • Hardware (keyboard, mouse, joystick, taouchpad, modem, flashdisk, CD, CPU, storage, monitor, proyektor, headset, speaker, printer, dan webcam).
  • Software (operating system, program aplikasi, program tambahan, dan program bahasa).
  • Brainware (programmer, admin, operator, dan analis sistem).

Ketiga-tiga komponen ini tidak boleh dipisahkan. Ini kerana setiap komponen mempunyai fungsi atau peranan yang berbeza dan saling melengkapi antara satu sama lain.

Jika salah satu komponen rosak atau tidak berfungsi dengan betul, maka proses pemprosesan data dan perjalanan sistem komputer akan terganggu.

CariTekno Menerangkan Sistem Komputer

caritekno menerangkan sistem komputer

Anda perlu tahu bahawa sistem komputer ini boleh membenarkan penggunanya masukkan, memanipulasi, dan menyimpan data.

Semua komponen yang diterangkan sebelum ini boleh diintegrasikan ke dalam satu unit all in one, contohnya seperti komputer riba.

Semasa peringkat pemprosesan data, satu set arahan yang biasa dipanggil program, disediakan dengan tujuan untuk memberitahu sistem apa yang perlu dilakukan dengan data sistem yang dimasukkan.

Jika program tidak wujud, komputer tidak akan tahu bagaimana untuk memproses data yang dimasukkan ke dalam sistem, dan data boleh dibuang begitu sahaja.

Dari keterangan ini kita boleh menyimpulkan bahawa sistem komputer ini mempunyai beberapa peranan atau fungsi yang sangat penting, iaitu seperti berikut:

  • Data input
  • Lakukan proses data
  • Menjana data
  • Simpan data