Apa Maksud Administration (Pentadbiran)? | Definisi Penuh

Secara amnya, manusia mempunyai batasan untuk memenuhi keperluan
kehidupan sehingga memerlukan pertolongan orang lain.

Sebaliknya, manusia mempunyai matlamat dalam hidup, baik matlamat yang mudah mahupun yang sangat kompleks.

Kerana manusia saling memerlukan, manusia mempunyai kesedaran untuk saling membantu dalam mencapai matlamat tersebut.

Oleh itu, dalam kehidupan manusia sentiasa ada aktiviti yang timbul dari semasa ke semasa, iaitu kewujudan manusia yang bekerjasama untuk mencapai matlamat.

Gejala ini membentuk pemahaman tentang pentadbiran (Administration).

Adakah anda keliru dengan maksud administration? Jangan risau, artikel ini akan membincangkan sepenuhnya.


Apakah Maksud Administration?

apakah maksud administration

Istilah pentadbiran dalam bahasa Inggeris dipanggil administration.

Walaupun istilah pentadbiran itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin “ad + ministrare” yang merupakan bentuk kata kerja yang dalam bahasa Malaysia boleh ditafsirkan dengan membantu, berkhidmat, menyokong atau memenuhi.

Manakala kata sifat ad+ministrare ialah administrativus, dan kata bendanya ialah administratio.

Administration ialah bidang atau disiplin yang berkaitan dengan pengurusan sumber dan proses organisasi.

Tujuan administration adalah untuk memastikan organisasi berjalan dengan cekap dan berkesan, serta memaksimumkan hasil yang diinginkan.

Pentadbiran termasuk merancang, mengatur, mengarah dan mengawal aktiviti dan sumber organisasi.

Secara keseluruhannya, pentadbiran merupakan satu bidang yang penting dalam memastikan organisasi berjalan dengan baik dan dapat mencapai matlamat yang dihasratkan.


Penjelasan Penuh Mengenai Administration

apa itu administration

Administration dalam bidang teknologi maklumat (IT) merujuk kepada pengurusan dan penyeliaan sistem teknologi maklumat dalam sesebuah organisasi.

Pentadbiran IT meliputi aspek seperti pengurusan rangkaian, keselamatan maklumat, pengurusan pangkalan data dan pembangunan perisian.

Pentadbiran IT bertujuan untuk memastikan sistem teknologi maklumat dalam sesebuah organisasi berjalan dengan baik, selamat dan cekap.

Ini termasuk memantau prestasi sistem, mengendalikan isu teknikal dan melaksanakan dasar keselamatan dan privasi yang sesuai.

Pengurusan sistem IT juga melibatkan perancangan dan pembangunan strategi teknologi maklumat untuk menyokong matlamat organisasi.

Ini termasuk memilih dan memperoleh hardware dan software, dan melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Dalam era digital hari ini, pentadbiran IT adalah penting untuk mana-mana organisasi yang ingin kekal berdaya saing dalam pasaran.

Seorang administrator IT yang mahir boleh membantu organisasi memaksimumkan potensi teknologi maklumat mereka, meningkatkan keselamatan dan prestasi sistem, serta memastikan penggunaan sumber teknologi maklumat yang berkesan dan cekap.