Apa Maksud Device (Peranti)? | Definisi Penuh & Contoh

Terdapat beberapa istilah dalam dunia IT yang kita agak biasa. Salah satunya ialah peranti yang mempunyai dua jenis iaitu peranti input dan output. Jadi apakah maksud device dalam dunia IT?

Sebelum membincangkan maksud device dalam dunia IT, penting juga untuk memahami maksud device dalam bahasa.

Ya, dari segi bahasa, maksud device itu berasal dari bahasa Inggeris.

Di mana, terdapat beberapa pengertian alat dalam bahasa yang umum diketahui, yaitu peranti, alat, peralatan, dan sebagainya.

Manakala, dalam dunia IT, pengertian device mempunyai makna yang tersendiri. Kerana pengertian device dalam dunia IT termasuk device yang digunakan pada komputer.


Apakah Maksud Device?

apakah maksud device

Device ialah alat atau peranti yang direka bentuk dan digunakan untuk melaksanakan tugas tertentu.

Istilah “device” sering digunakan dalam konteks teknologi dan elektronik, seperti komputer, telefon bimbit, tablet, kamera, dan seumpamanya. Setiap peranti mempunyai fungsi tersendiri.

Contohnya, komputer digunakan untuk memproses data dan menjalankan program, telefon bimbit digunakan untuk berkomunikasi dan mengakses internet, dan kamera digunakan untuk mengambil gambar dan merakam video.

Kehadiran peranti telah memudahkan dan mempercepatkan banyak aspek kehidupan manusia.

Anda boleh berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain di seluruh dunia, mengakses maklumat dan melaksanakan banyak tugas lain dengan hanya beberapa sentuhan pada peranti.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa peranti juga datang dengan risiko, seperti keselamatan dan privasi.

Oleh itu, adalah penting bagi pengguna untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan melindungi peranti mereka daripada ancaman siber.

Device ialah unit perkakasan fizikal atau peralatan yang menyediakan satu atau lebih fungsi pengkomputeran dalam sistem komputer.

Ia boleh memberikan input kepada komputer, menerima output atau kedua-duanya.

Peranti boleh menjadi sebarang elemen elektronik dengan beberapa keupayaan pengkomputeran yang menyokong pemasangan firmware atau perisian pihak ketiga.

Device biasa termasuk tetikus komputer, pembesar suara, pencetak dan mikrofon. Device juga boleh dirujuk sebagai perkakas, gadget atau electronic tool.


Penjelasan Penuh Mengenai Device

apa itu device peranti

Device boleh dibenamkan dalam komputer atau disambungkan di luarnya, tetapi semua device boleh dipasang atau diganti secara berasingan.

Device dalam komputer riba dan komputer mudah alih lain cenderung kepada lebih bersepadu.

Terdapat percanggahan tentang skop device, manakala sesetengah orang percaya komponen komputer, yang lain mengatakan komputer adalah device itu sendiri.

Selain itu, dengan kemunculan pengkomputeran awan dan virtualisasi, mesin maya dan contoh lain yang berkaitan juga dianggap sebagai device.