Maksud EBCDIC | Definisi, Sejarah, Kelebihan, & Kelemahan

Dalam dunia teknologi, pernahkah kita mendengar perkataan EBCDIC? Anda perlu tahu bahawa EBCDIC ialah singkatan daripada Extended Binary Coded Decimal Interchange Code.

Sememangnya istilah ini agak asing bagi kebanyakan orang yang tidak biasa dengan dunia teknologi.

Tetapi jangan risau kerana dalam artikel ini kami akan menerangkan sepenuhnya apa yang maksud EBCDIC secara penuh.

Apakah Maksud EBCDIC?

apakah maksud ebcdic

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ialah kod 8-bit untuk huruf yang digunakan pada sistem pengendalian komputer jenama IBM, seperti z/OS, OS/390, OS/400, VM, VSE dan i5/OS.

Kod EBCDIC ini juga digunakan untuk beberapa jenis komputer lain seperti HP MPE/iX, Fujitsu-Siemens BS2000/OSD, dan Unisys MCP.

Kod ini adalah lanjutan daripada kod 6-bit yang digunakan untuk kad tebuk pada komputer IBM (International Business Computer) antara akhir 1950-an dan awal 1960-an.

Ia adalah sistem pengekodan yang menterjemah nombor, huruf dan simbol ke dalam bahasa binari.

EBCDIC digunakan terutamanya untuk komputer IBM julat pertengahan dan kerangka utama.

Penjelasan Penuh Mengenai EBCDIC

apa itu ebcdic

EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code ialah kod aksara yang dibangunkan oleh IBM pada tahun 1963 untuk digunakan dalam sistem komputer mereka.

EBCDIC terdiri daripada 256 aksara berbeza, termasuk huruf besar, huruf kecil, nombor, tanda baca dan aksara kawalan.

Sejarah EBCDIC bermula pada tahun 1959 apabila IBM memperkenalkan sistem komputer kerangka utama baharu mereka, yang dikenali sebagai System/360.

Sistem ini menggunakan format data yang berbeza daripada sistem sebelumnya, yang dikenali sebagai System/1401.

System/1401 menggunakan kod aksara BCD (Binary Coded Decimal), manakala System/360 menggunakan format data yang dipanggil EBCDIC.

Pada masa itu, kebanyakan pengeluar komputer menggunakan kod aksara ASCII (American Standard Code for Information Interchange) sebagai standard untuk komunikasi data antara sistem.

Walau bagaimanapun, IBM memilih untuk membangunkan format data mereka sendiri, iaitu EBCDIC, kerana mereka percaya bahawa EBCDIC lebih sesuai digunakan dalam persekitaran kerangka utama dan sistem komputer yang besar.

Satu kelebihan EBCDIC ialah keupayaannya mengendalikan aksara bukan bahasa Inggeris, seperti aksara aksen dan aksara khas yang digunakan dalam bahasa lain.

Selain itu, EBCDIC juga boleh mengendalikan aksara kawalan, yang digunakan untuk mengawal aliran data dan komunikasi antara sistem.

Namun begitu, EBCDIC mempunyai kelemahan iaitu tidak serasi dengan ASCII.

Ini bermakna jika data dihantar antara sistem yang menggunakan format data yang berbeza, ia mesti ditukar terlebih dahulu sebelum ia boleh digunakan.

Ini boleh menyebabkan masalah dalam komunikasi data antara sistem yang berbeza, dan boleh memakan masa dan sumber.

Di samping itu, dengan kemunculan sistem komputer baharu dan piawaian komunikasi data yang berbeza seperti Unicode, EBCDIC telah menjadi semakin kurang popular dan digunakan.

Walau bagaimanapun, banyak organisasi masih menggunakan sistem kerangka utama dan perisian yang menggunakan format data EBCDIC.