Maksud Hukum Ohm | Definisi Penuh, & Asas Teori

Dalam bidang fizik yang berkaitan dengan elektronik, sudah tentu, ia dikaji tentang arus elektrik dalam litar. Nah, untuk dapat memahami ini, ada beberapa hukum yang harus diikuti, salah satunya adalah hukum Ohm.

Meskipun hukum Ohm pada dasarnya sering dihadapi dalam kehidupan seharian kita, masih ada banyak orang yang tidak tahu itu.

Oleh itu, dalam artikel ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat artikel ini!


Apakah Maksud Hukum Ohm?

apakah maksud hukum ohm

Secara umum, definisi hukum ohm adalah kenyataan bahawa magnitud arus elektrik (I) yang mengalir melalui konduktor secara langsung berkadar dengan voltan (V) yang digunakan untuknya dan secara songsang berkadar dengan rintangan (R).

Atau dengan kata lain ia adalah pernyataan tentang hubungan antara voltan (V), arus (I), dan juga rintangan (R).

Objek yang bertindak sebagai konduktor dikatakan mematuhi undang-undang Ohm jika nilai penentangan ia tidak bergantung kepada magnitud dan polariti potensi objek yang dikenakan.

Menurut undang-undang ini, jumlah elektrik yang melalui konduktor antara 2 titik dalam litar akan secara langsung berkadar dengan voltan pada 2 titik, untuk suhu tertentu.

Undang-undang Ohm boleh ditulis secara sistematik (formula hukum Ohm) dengan persamaan berikut:

V=I.R

Formula ini menjelaskan bahawa voltan (V) merentasi 2 titik sama dengan arus (I) didarabkan dengan rintangan (R).

Asas teori undang-undang Ohm

PersamaanSimbolUnitPeran dalam Litar
VoltanVVolt (V)Tekanan yang mencetuskan aliran elektron
ArusIAmpere, amp (A)Kelajuan aliran elektron
RintanganROhm (Ω)Perencat aliran

Undang-undang ini adalah alat yang sangat membantu dan mudah untuk menjalankan analisis litar elektrik.

Oleh itu, undang-undang Ohm digunakan secara meluas dalam kajian litar elektrik, litar tahan, elektronik, analogi hidraulik, litar reaktif dengan isyarat masa yang berbeza-beza, anggaran linear, kesan suhu, dan ketahanan haba.


CariTekno Menerangkan Undang-Undang Ohm

caritekno menerangkan undang-undang ohm

Hukum Ohm ditemui oleh ahli fizik Jerman Georg Simon Ohm. Undang-undang ini diterbitkan dalam kertas kerjanya pada tahun 1872, bertajuk “The Galvanic Circuit Investigated Mathematically”.

Bahan yang mematuhi prinsip hukum Ohm dipanggil linear atau ohmic, kerana perbezaan yang berpotensi diukur antara 2 titik berubah secara linear dengan arus elektrik.

Hukum Ohm digeneralisasikan selepas banyak eksperimen pada bahan yang membuktikan sambungan langsung antara semasa dan medan elektrik yang berkaitan dengan bahan itu.

Eksperimen telah membuktikan bahawa sesetengah bahan berkelakuan bukan ohmicly apabila medan elektrik yang lemah digunakan untuk bahan itu.

Hukum Ohm pada mulanya dipercayai tidak berjaya pada skala atom. Tetapi selanjutnya, para penyelidik membuktikan bahawa hukum Ohm terpakai untuk kabel silikon dengan lebar hanya 4 atom dan ketinggian hanya 1 atom.