Apa Maksud IoT (Internet of Things)? | Definisi Penuh

Dalam era digital yang semakin berkembang hari ini, IoT telah menjadi topik yang semakin popular dan menarik perhatian ramai orang.

IoT (Internet of Things) adalah konsep yang merujuk kepada rangkaian peranti yang saling berkaitan dan boleh bertukar data secara automatik tanpa campur tangan manusia.

Walau bagaimanapun, penggunaan IoT juga perlu memberi perhatian kepada risiko keselamatan dan privasi yang boleh berlaku kerana peranti IoT boleh mengumpul data secara automatik.

Jika peranti ini tidak dilindungi dengan betul, maka penggunaan IoT boleh mengancam privasi dan keselamatan data.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan maksud IoT (Internet of Things), lihat penjelasan berikut.

Apakah Maksud IoT?

apakah maksud iot

IoT (Internet of Things) ialah rangkaian peranti saling berkaitan yang boleh berkomunikasi melalui internet.

IoT termasuk pelbagai jenis peranti seperti kamera, sensor, mesin dan peranti elektronik lain yang boleh mengumpul dan bertukar data secara automatik.

Dengan IoT, peranti boleh dipantau, dianalisis dan dikawal dari jauh, dan data yang dihasilkan boleh digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Penjelasan Penuh Mengenai IoT

apa itu iot

Matlamat utama IoT adalah untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam bidang seperti pembuatan, pertanian, pengangkutan, penjagaan kesihatan, dan rumah pintar.

Komponen utama IoT terdiri daripada perkakasan, perisian, dan rangkaian.

Perkakasan terdiri daripada sensor, penggerak dan peranti elektronik lain yang boleh mengumpul dan memproses data.

Sementara itu, perisian termasuk platform IoT, aplikasi, dan analisis data.

Rangkaian adalah infrastruktur yang menghubungkan peranti dan membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain.

Proses kerja IoT bermula dengan pengumpulan data oleh sensor atau peranti lain, yang kemudiannya akan dihantar ke peranti storan atau awan.

Di sana, data akan diproses dan dianalisis menggunakan perisian IoT dan hasil analisis itu boleh digunakan untuk mengawal peranti atau memberikan maklumat yang berguna kepada pengguna.