Apa Maksud Types? | Definisi Penuh & Contoh Kata

Perkataan “types” sememangnya perkataan yang sering kita dengar dalam kehidupan seharian. Tahukah anda bahawa perkataan “types” mempunyai beberapa makna?

Perkataan ini juga sering digunakan dalam dunia IT dan mempunyai beberapa istilah yang berasal daripada perkataan “types”.

Okey, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkataan “types”, mari kita lihat artikel di bawah!

Apakah Maksud Types?

apa maksud types

“Types” dalam bahasa Inggeris boleh ditafsirkan sebagai jenis. Dalam konteks tertentu, perkataan ini juga boleh ditafsirkan sebagai bentuk.

Dalam konteks dunia IT atau pengaturcaraan, “types” digunakan untuk merujuk kepada jenis jenis data yang digunakan dalam pembangunan perisian dan pengaturcaraan.

Jenis data ialah data yang digunakan untuk mewakili nilai atau maklumat dalam bentuk yang boleh diproses oleh komputer.

Contohnya adalah jenis data integer, float, boolean, string, array, object, null, undefined dan function.

Setiap jenis data mempunyai peraturan dan fungsi tersendiri dalam pengaturcaraan.

Jenis data membolehkan pengaturcara membezakan dan memproses pelbagai jenis data dengan cara yang sesuai dengan keperluan aplikasi yang dicipta.

Penjelasan Penuh Mengenai Types

apa itu types

Dalam pengaturcaraan, jenis data adalah sangat penting kerana ia berfungsi sebagai asas untuk semua jenis operasi yang dilakukan pada data.

Sebagai contoh, jika kita ingin melaksanakan operasi matematik pada dua integer, kita mesti menentukan bahawa kedua-dua nombor adalah daripada jenis data integer.

Begitu juga dengan operasi pada data lain seperti string, boolean, array, dan sebagainya.

Berikut adalah beberapa jenis jenis data yang biasa digunakan dalam pengaturcaraan:

  • Integer
  • Float
  • Boolean
  • String
  • Array
  • Object
  • Null
  • Undefined
  • Function