Perbezaan Kuota Internet dan Kelajuan Internet | Lengkap

Dalam era digital hari ini, akses internet telah menjadi keperluan asas bagi kebanyakan orang di seluruh dunia.

Dari kerja ke hiburan, hampir semua aspek kehidupan moden hari ini memerlukan sambungan internet yang stabil dan pantas.

Walau bagaimanapun, apabila mencari pakej internet yang sesuai dengan keperluan anda, istilah teknikal sering muncul yang mungkin mengelirukan, seperti kuota internet, Mbps, dan MBps.

Untuk mengetahui perbezaan antara kuota internet dan kelajuan internet sepenuhnya, lihat artikel berikut

Perbezaan Kuota Internet (Mb/GB) dan Kelajuan Internet (Mbps/MBps)

perbezaan kuota internet dan kelajuan internet

Kuota internet dan kelajuan internet adalah dua perkara yang berbeza.

Kuota internet biasanya diukur dalam MB (Megabait) atau GB (Gigabytes), dan merujuk kepada berapa banyak data yang boleh anda muat turun atau muat naik melalui internet dalam tempoh masa tertentu.

Kelajuan Internet, sebaliknya, merujuk kepada berapa cepat data boleh dihantar atau diterima melalui sambungan internet anda dan diukur dalam Mbps (Megabits per second) atau MBps (Megabytes per second).

Berikut adalah perbezaan kuota internet (Mb/GB) dan kelajuan internet (Mbps/MBps):

1. Koata Internet (Mb/GB)

Kuota Internet ialah jumlah data yang boleh anda gunakan dalam tempoh masa tertentu, seperti sebulan atau sehari.

Spesifikasi pakej Internet yang dibenarkan oleh pembekal perkhidmatan internet dan telefon termasuk pilihan untuk bekerja dengan upload dan download data, seperti 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 10 GB, dan sebagainya.

Kapasiti data biasanya diukur dalam Gigabait (GB) atau Megabait (MB). 1 GB sama dengan 1024 MB, jika anda mempunyai kuota internet sebanyak 10 GB, maka anda mempunyai kuota internet 10,240 MB.

Walau bagaimanapun, kebanyakan bandar internet kini telah meningkatkan kapasiti minimum mereka kepada sekurang-kurangnya 1 GB, jadi pakej dengan beban 500 MB jarang tersedia kecuali untuk tambahan harian.

2. Kelajuan internet (Mbps/MBps)

Kelajuan Internet adalah kelajuan pemindahan data yang anda boleh dapatkan apabila menggunakan perkhidmatan internet.

Kelajuan internet diukur dalam Megabits per second (Mbps) atau Megabytes per second (MBps). Semakin besar kelajuan internet anda, semakin cepat anda dapat melakukan aktiviti dalam talian seperti melayari, menstrim, atau memuat turun.

1 Mbps sama dengan 0.125 MBps. Jika kecepatan internet Anda adalah 10 Mbps, maka Anda bisa mendownload sekitar 1.25 MBps.