Apa Maksud Perwakilan Data ? | Definisi, Cara Berfungsi

Dalam dunia pengkomputeran terdapat istilah “perwakilan data”. Anda perlu tahu bahawa data dan komputer adalah sesuatu yang saling berkaitan.

Tugas komputer adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengurusan dalam beberapa cara. Bagaimanakah komputer mewakili data?

 • Komputer hanya tahu 2 keadaan, iaitu on/true/yes dan off/false/no.
 • Komputer menggunakan sistem binari untuk mengenali 2 keadaan ini.
 • Sistem binari terdiri daripada 2 digit, iaitu 0 dan 1, dipanggil bit (binary digits), (1 Bit = 0 atau 1).
 • Komputer menggunakan kod binari untuk berkomunikasi.

Saya yakin masih banyak orang yang tidak tahu tentang perwakilan data. Ya, hal ini biasanya dipelajari oleh orang – orang yang belajar lebih dalam tentang komputasi.

Walau bagaimanapun, jangan risau kerana dalam artikel ini akan di-bincangkan sepenuhnya mengenai perwakilan data. Mari kita lihat artikel ini!

Definisi Perwakilan Data

definisi perwakilan data

Data adalah sesuatu yang tidak mempunyai makna untuk penerima dan masih memerlukan proses pemprosesan untuk digunakan.

Data boleh dalam bentuk imej, video, bunyi, huruf, nombor atau simbol lain yang boleh digunakan sebagai bahan untuk melihat konsep.

Secara umum, perwakilan data adalah pengekodan yang digunakan secara meluas dengan tujuan menyampaikan data pada komputer.

Sistem pengekodan ini sangat penting, kerana komputer hanya dapat membaca semua data (huruf, simbol, imej, dan sebagainya) sebagai nombor.

Di samping itu, arahan yang dijalankan untuk mengendalikan komputer juga dalam bentuk nombor (bahasa mesin).

Contoh sistem pengekodan ini adalah seperti berikut:

 • UNICODE (Universal Code) – 8 bit, 16 bit, 32 bit
 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 8 bit
 • EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – 8 bit
 • BCD (Binary Coded Decimal) – 4 bit

UNICODE adalah perwakilan data yang paling lengkap kerana boleh mewakili huruf selain daripada abjad dan nombor, seperti bahasa Arab, Cina, Tamil, dan Jepun.

Contoh Penggunaan Perwakilan Data

contoh penggunaan perwakilan data

Berikut adalah contoh penggunaan perwakilan data pada komputer.

Perwakilan DataBinaryData
UNICODE – 8 bit00110001
01100001
01000001
1
a
A
UNICODE – 16 bit00110001 00000000
01100001 00000000
01000001 00000000
10011110 10001010
1
a
A
UNICODE – 32 bit00110001 00000000 00000000 00000000
01100001 00000000 00000000 00000000
01000001 00000000 00000000 00000000
10011110 10001010 00000000 00000000
00000639 00000631 00000628 00000649
1
a
A

عربى
ASCII – 8 bit00110001
01100001
01000001
1
a
A
EBCDIC – 8 bit00000001
10000001
11000001
1
a
A
BCD – 4 bit0001
1001
1
9

Cara Perwakilan Data Berfungsi

cara perwakilan data berfungsi

Berikut ialah proses atau cara perwakilan data berfungsi pada komputer.

 • Tekan huruf besar (T) pada keyboard.
 • Isyarat elektronik untuk huruf besar (T) akan dihantar ke unit sistem.
 • Isyarat elektronik untuk huruf besar (T) kemudian akan ditukar menjadi kod binari ASCII (01010100) dan akan disimpan dalam memory untuk diproses.
 • Setelah diproses, kod binari untuk huruf besar (T) akan ditukar kepada format imej, dan dipaparkan pada peranti output (monitor).

Sistem Nombor

sistem nombor

Sistem nombor adalah cara untuk mewakili kuantiti item fizikal. Anda perlu tahu bahawa sistem nombor yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah sistem nombor perpuluhan.

Ini kerana, sistem nombor ini adalah yang paling mudah dan manusia juga mempunyai 10 jari untuk membantu melakukan pengiraan.

Tidak seperti komputer, logik dalam komputer ini diwakili oleh bentuk 2 keadaan, seperti yang diterangkan di atas.

Konsep ini digunakan dalam sistem nombor binari yang mempunyai 2 jenis nilai untuk mewakili kuantiti nilai.

Oleh itu, selain menggunakan sistem nombor binari, komputer juga menggunakan sistem nombor perlapanan dan perenambelasan. Okay, ini penjelasannya.

1. Sistem Nombor Perpuluhan (Desimal)

Sistem nombor perpuluhan ialah sistem nombor yang menggunakan 10 simbol: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Nilai nombor perpuluhan boleh menjadi integer perpuluhan dan pecahan perpuluhan.

Integer perpuluhan adalah nilai perpuluhan bulat, contohnya 8598 boleh ditafsirkan oleh:

sistem integer perpuluhan

Pecahan perpuluhan adalah nilai perpuluhan yang mengandungi nilai pecahan di belakang koma atau titik, contohnya nilai (183,75) boleh ditafsirkan oleh:

sistem pecahan perpuluhan

2. Sistem Nombor Perduaan (Binary)

Sistem nombor perduaan adalah sistem nombor yang menggunakan dua jenis nombor, iaitu 0 dan 1.

Contoh: 101111 = (1 x 25) + (0 x 24) + (1 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20) = 47. Jadi (101111)2 = (47)10

sistem nombor binari

3. Sistem Nombor Perlapanan (Octal)

Sistem nombor perlapanan adalah sistem nombor yang menggunakan lapan jenis nombor, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.

Contoh: 101111 = (1 x 85) + (0 x 84) + (1 x 83) + (1 x 82) + (1 x 81) + (1 x 80) = 33353. Jadi (101111)8 = (33353)10

sistem nombor perlapanan

4. Sistem Nombor Pernambelasan (Hexadecimal)

Sistem nombor pernambelasan adalah sistem nombor yang menggunakan 16 jenis simbol, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan E.

 • A = 10
 • B = 11
 • C = 12
 • D = 13
 • E = 14
 • F = 15

Contoh: 152B = (1 × 16³) + (5 × 16²) + (2 × 16¹) + (11 × 16⁰) = (5419)₁₀

sistem nombor perenambelasan