Teknologi Maklumat dan Komunikasi / ICT | Sejarah, Fungsi

Diera modern muncul istilah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT / Information Communication Technology). Dimana istilah ini berhubungan dengan teknologi dan layanan.

Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menembus semua aspek kehidupan yang membuat lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus.

Nah, dalam artikel ini kita akan membincangkan tentang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dengan lebih lanjut. Mari kita bercakap mengenainya!


Apa Maksud Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)?

apa maksud teknologi maklumat dan komunikasi (itc)

Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan data, pengolahan data, dan penyimpanan atau pemindahan informasi antar media.

Dalam erti kata lain, ICT adalah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan proses komunikasi seperti telekomunikasi, media penyiaran, pemprosesan audiovisual dan sistem penghantaran, selepas fungsi kawalan dan pemantauan berasaskan rangkaian.

Menurut definisinya, ada dua aspek yang terdapat pada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yaitu teknologi maklumat dan teknologi komunikasi.

Teknologi maklumat adalah semua aspek yang berhubungan dengan pengolahan informasi, rekayasa, pemrosesan, dan penggunaan alat bantu yang digunakan untuk pemrosesan.

Sedutan teknologi komunikasi adalah semua aspek yang berhubungan dengan alat bantu untuk pemindahan atau transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

Hari ini ICT digunakan untuk menggambarkan penumpuan beberapa teknologi dan penggunaan talian penghantaran biasa yang membawa format data dan komunikasi yang sangat pelbagai.


CariTekno Menerangkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

caritekno menerangkan teknologi maklumat dan komunikasi (itc)

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sendiri diawali dengan penemuan telefon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 dan terus berkembang hingga sekarang.

Teknologi penumpuan menjelaskan bahwa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan gabungan dari audio visual, komputer, dan telefon melalui kabel biasa.

Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), banyak manfaat yang didapat. Diantaranya sebagai media bertukar informasi, memudahkan dalam proses belajar, sebagai sarana komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan masih banyak lainnya.

Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat

Istilah “Teknologi Maklumat” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an.

Pada abad ke-20, banyak industri berkembang pesat dalam membangunkan sektor elektronik, pengkomputeran, dan teknologi lainnya.

Pada saat itu, banyak penelitian dilakukan untuk mendanai inovasi dan pembaruan di bidang mesin dan pengkomputeran.

Komputer komersial pertama adalah UNIVAC I yang dirancang oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Sensus Amerika Serikat.

Pada akhir tahun 1970-an, mikrokomputer dibuat dan diikuti oleh pembuatan komputer pribadi IBM pada tahun 1981.

Sejak itu, telah terjadi empat generasi komputer, dengan setiap generasi melambangkan satu tahap yang ditandai oleh perangkat keras yang semakin kecil dan memiliki banyak fungsi.

Pada saat itu, generasi pertama menggunakan tabung vakum, sedangkan generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan sirkuit terpadu.

Generasi keempat, yang merupakan generasi terbaru, menggunakan sistem yang lebih kompleks seperti Very Large-Scale Integration (VLSI).

Fungsi ICT

Berikut adalah beberapa fungsi ICT.

1. Komunikasi

Fungsi utama ICT adalah untuk membolehkan komunikasi yang lebih mudah dan pantas antara individu dan organisasi.

Sebelum adanya teknologi komunikasi seperti telefon bimbit, e-mel, dan aplikasi pesanan, komunikasi terhad di antara orang-orang yang berjauhan.

ICT telah membolehkan orang untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah tanpa kira jarak dan masa.

Sebagai contoh, e-mel membolehkan pengguna untuk menghantar mesej dalam masa beberapa saat dan dapat diakses di mana saja di dunia.

2. Pengurusan Maklumat

Fungsi ICT yang lain adalah membantu dalam pengurusan maklumat.

ICT membolehkan penyimpanan dan pengurusan maklumat yang lebih mudah dan pantas, membolehkan individu dan organisasi untuk memperoleh maklumat dengan cepat dan mudah.

Sebagai contoh, sistem pengurusan maklumat perpustakaan membolehkan pustakawan menguruskan koleksi buku dan membolehkan ahli perpustakaan mencari buku yang dikehendaki dengan lebih cepat.

3. Pendidikan

ICT juga memainkan peranan penting dalam sektor pendidikan.

Pendidik dan pelajar boleh menggunakan peralatan ICT seperti projektor, papan putih interaktif, dan komputer untuk meningkatkan pengalaman belajar.

Penggunaan ICT juga membolehkan pelajar untuk mengakses maklumat dan bahan pembelajaran yang lebih banyak daripada sumber-sumber tradisional.


Penghujung Perkataan

Oleh itu, terdapat sedikit perbincangan tentang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Semoga artikel ini dapat berguna dan dapat menambahkan pandangan Anda.

Jika terdapat sebarang kritikan, cadangan atau soalan sila serahkan dalam ruangan komen. Terima kasih.