Apa Maksud Konfigurasi? | Definisi Penuh, & Aspek Penting

Bagi sesetengah orang perkataan “konfigurasi” tidak biasa, terutamanya berkenaan dengan teknologi atau komputer.

Walaupun memahami perkataan ini sangat penting, jika Anda sentiasa berhubung dengan teknologi, terutamanya sistem komputer.

Ini kerana perkataan itu sering digunakan dalam bidang teknologi. Oke, untuk maklumat lanjut mari kita lihat artikel ini!


Apa Maksud Konfigurasi?

konfigurasi

Dalam sains komputer, definisi konfigurasi adalah cara yang boleh dilakukan untuk set komponen sehingga ia menjadi sistem komputer. Komponen yang dirujuk di sini terdiri daripada hardware dan juga software.

Kadang-kadang, orang secara khusus merujuk kepada komponen hardware sebagai konfigurasi hardware dan komponen software sebagai konfigurasi software.

Anda perlu tahu bahawa memahami konfigurasi komputer ini adalah sangat penting. Ini kerana untuk sesetengah aplikasi hardware dan software memerlukan konfigurasi minimum.


CariTekno Menerangkan Konfigurasi

caritekno menerangkan konfigurasi

Dengan kemunculan teknologi “plug and play”, kebanyakan konfigurasi boleh dilakukan secara automatik berhubung dengan konfigurasi software.

Kualiti prestasi dan juga kehidupan komputer atau peranti sudah tentu bergantung pada konfigurasi yang telah dilakukan.

Aspek yang paling penting dalam mengkonfigurasi terdapat beberapa jenis, iaitu seperti berikut:

  • Kelajuan processor,
  • Software drivers,
  • Kelajuan dan kestabilan yang disediakan oleh motherboard,
  • Paparan grafik,
  • Kelajuan dan saiz penyimpanan.

Sesetengah aplikasi hardware dan software mempunyai konfigurasi minimum tertentu untuk dapat memberikan prestasi mengikut piawaian mereka.

Kadang-kadang, ia melibatkan penambahan aksesori hardware atau software tertentu. Secara umum, penambahan aksesori ini dikenali sebagai upgrades. Maklumat berkaitan konfigurasi boleh diketahui melalui sistem operasi (OS).

Sebagai contoh, seperti dalam kes sistem operasi berasaskan Windows, apabila memilih “properties” dalam “my computer”, maklumat mengenai versi atau jenis sistem operasi, butiran pemproses, dan maklumat RAM boleh diketahui.

Di samping itu, anda juga boleh mengetahui maklumat yang sama dengan melakukan perintah “msinfo32” atau dengan menjalankan fungsi “dxdiag” pada promt MS-DOS.

Berhubung dengan software, konfigurasi juga boleh merujuk kepada seting aplikasi atau program. Seting ini boleh disetkan secara default, atau dikonfigurasikan secara manual oleh pengguna.

Informasi apa pun tentang konfigurasi tersebut dapat memungkinkan pengguna untuk menentukan apakah aplikasi tertentu dapat dijalankan atau tidak.

Ini juga dapat membantu memutuskan apakah akan meng-upgrade atau membeli sistem baru untuk menjalankan program tertentu.

Informasi tentang konfigurasi ini sangat berguna, karena dapat membantu pengguna menggunakan sistem secara maksimal untuk memanjangkan prestasi serta hayat sistem.