Apa Makna Audio Digital (Musik Digital) | Bahasa Malaysia

Seiring dengan perkembangan masa yang sangat penting terutamanya dari segi teknologi, dari tahun 1970-an hingga sekarang, audio digital dengan cepat menggantikan teknologi audio analog.

Adakah Anda tahu tentang audio digital? Teknologi ini sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Ya, teknologi ini sekarang ada di setiap telefon pintar yang kita miliki. Mari kita lihat artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut!


Apakah Maksud Audio Digital?

apakah maksud audio digital

Audio digital adalah teknologi yang boleh digunakan untuk merekod, menyimpan, memanipulasi dan juga menghasilkan audio dengan menggunakan isyarat audio yang telah dikodkan dalam bentuk digital.

Di samping itu, ia juga merujuk kepada urutan sampel yang diambil dari bentuk gelombang audio analog. Audio digital tidak terdiri daripada gelombang sinusoid berterusan, tetapi sebaliknya terdiri daripada titik-titik bijak yang mewakili amplitud bentuk gelombang kira-kira.

Semakin banyak sampel yang diambil, semakin baik perwakilan, dan oleh itu akan memberi kesan kepada kualiti audio digital yang dihasilkan.

Kebanyakan peranti multimedia moden hanya boleh melakukan pemprosesan audio digital. Di samping itu, dalam kes telefon yang memerlukan input audio analog, mereka masih perlu menukarkannya kepada digital sebelum penghantaran.


CariTekno Menerangkan Audio Digital

caritekno menerangkan audio digital

Untuk dapat membuat audio digital yang berasal dari sumber audio analog, perlu mengambil puluhan ribu sampel sesaat untuk memastikan replikasi bentuk gelombang. Setiap sampel mewakili intensiti bentuk gelombang dalam masa itu.

Sampel akan disimpan dalam bentuk binari sama seperti data digital lain, tanpa mengira jenisnya. Sampel yang digabungkan ke dalam data atau fail tunggal mesti diformatkan dengan betul.

Ini supaya ia boleh dimainkan dalam pemain digital dengan menggunakan format audio digital yang paling biasa adalah MP3.

Selain menggunakan frekuensi persampelan, parameter lain yang boleh digunakan dalam pengekodan digital adalah bilangan bit yang digunakan semasa mengambil sampel.

Parameter persampelan yang paling biasa digunakan adalah sampel 16-bit yang diambil pada spektrum 44.1 ribu kitaran sesaat atau bersamaan dengan 44.1 Kilo Hertz (kHz). Oleh itu, audio digital yang mempunyai kualiti CD memerlukan kira-kira 1.4 juta bit data sesaat.