Apa Maksud LAN (Rangkaian Kawasan Tempatan)? | Definisi

Perkembangan teknologi semakin maju, terutamanya dalam bidang komunikasi. Hari ini dapat dilihat dari kehadiran pelbagai jenis inovasi yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi, salah satunya adalah internet.

Dengan kehadiran internet ini membolehkan seseorang dapat berhubung dengan semua orang di dunia melalui rangkaian komputer.

Rangkaian sedemikian membenarkan komputer untuk menyambung dan berkomunikasi dengan komputer lain yang berbeza daripada sebarang medium.

Terdapat beberapa jenis rangkaian komputer, salah satunya adalah LAN (Local Area Network). Oke untuk mengetahui lebih lanjut mengenai LAN, mari kita lihat artikel ini!


Apakah Maksud LAN?

lan

Pada asasnya, maksud LAN (Local Area Network) adalah rangkaian komputer di kawasan geografi yang boleh dikatakan kecil seperti rumah, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain.

LAN ini terdiri daripada woekstation serta komputer peribadi yang disambungkan antara satu sama lain yang boleh setiap akses dan berkongsi data dan peranti.

Penggunaan LAN ini didorong oleh komunikasi yang lebih tinggi dan kadar pemindahan data yang lebih cepat.


CariTekno Menerangkan Local Area Network (LAN)

caritekno menerangkan local area network (lan)

Pada akhir tahun 1960-an dengan permintaan dan penggunaan komputer yang semakin meningkat di setiap universiti dan makmal penyelidikan, menyebabkan keperluan untuk menyediakan kesalinghubungan pada kelajuan tinggi.

Oleh itu, universiti dan juga makmal ini mempunyai rangkaian kawasan tempatan yang pertama pada masa itu.

Pada pertengahan tahun 1970-an, ethernet telah dibangunkan oleh Xerox PARC (Xerox Palo Alto Research Center) dan mula digunakan sekitar tahun 1976.

Pada bulan Disember 1977, Chase Manhattan Bank, sebuah bank milik New York, memiliki penggunaan komersial pertama LAN.

Kemudian, pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, LAN mula menjadi biasa untuk kegunaan orang ramai.

Ramai pengguna dan pentadbir berminat dengan konsep pelbagai peranti komputer yang berkongsi ruang cakera dan peranti sokongan lain.

Netware Novell adalah sebuah syarikat yang menguasai pasaran software LAN pada pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an.

Dari masa ke masa, pesaing seperti Microsoft mula melepaskan produk moden seperti yang biasa kita gunakan hari ini. Anda perlu tahu bahawa rangkaian tempatan dianggap sebagai fungsi asas untuk mana-mana sistem pengendalian.