Apa Maksud IT (Information Technology)? | Definisi Penuh

Semakin banyak teknologi berkembang, semakin banyak bidang yang wujud dan perlu dibangunkan. Salah satunya ialah teknologi maklumat (Information Technology / IT).

Ini adalah bidang yang berkait rapat dengan perkembangan teknologi. Tanpa teknologi maklumat, perkembangan yang berlaku tidak akan semaju ini.

Memahami teknologi maklumat secara amnya ialah kajian reka bentuk, pelaksanaan, pembangunan, sokongan atau pengurusan sistem maklumat berasaskan komputer, terutamanya dalam aplikasi perkakasan (perkakasan) dan perisian (perisian komputer).

Pada masa ini, kita sering mendengar perkataan IT, tetapi masih ramai yang tidak memahami maksud IT (Information Technology) secara mendalam.

Jangan risau, kerana dalam artikel ini kita akan membincangkannya sepenuhnya.

Apakah Maksud IT (Information Technology)?

apakah maksud it

IT (Teknologi Maklumat / Information Technology) ialah sektor perniagaan yang berurusan dengan pengkomputeran, termasuk perkakasan, perisian, telekomunikasi dan secara amnya apa sahaja yang terlibat dalam penghantaran maklumat atau sistem yang memudahkan komunikasi.

Teknologi maklumat menggunakan komputer elektronik dan perisian komputer untuk menukar, menyimpan, memproses, melindungi, menghantar dan mendapatkan maklumat dengan selamat.

Teknologi maklumat bukan sahaja penting sebagai alat komunikasi melalui elektronik.

Tetapi merupakan alat penting yang harus dimiliki dalam perniagaan sebagai alat untuk menyelaras dan mengarkibkan dokumen penting.

Teknologi maklumat diaplikasikan untuk mengurus maklumat yang pada masa ini merupakan bahagian penting berikutan peningkatan kerumitan tugas pengurusan, pengaruh ekonomi antarabangsa (globalisasi), dan lain-lain.

Penjelasan Penuh Mengenai IT (Information Technology)

apa itu it

IT melibatkan banyak perkara. Ambil, sebagai contoh, jabatan IT dalam syarikat. Terdapat ramai orang yang mempunyai banyak pekerjaan dan pelbagai tanggungjawab.

Tanggungjawab ini terdiri daripada memastikan sistem dan data selamat kepada memastikan rangkaian sentiasa aktif dan berjalan.

Terdapat orang yang memasukkan data, orang yang menguruskan pangkalan data dan orang yang melakukan pengaturcaraan.

Terdapat juga pembuat keputusan, seperti Chief Information Officers (CIO), yang memutuskan cara jabatan IT akan beroperasi dan komponen yang akan dibeli.

IT juga merangkumi pengurusan data, sama ada dalam bentuk teks, suara, imej, audio atau beberapa bentuk lain. Ia juga boleh melibatkan perkara yang berkaitan dengan Internet.

Ini memberikan IT makna baru, kerana Internet adalah bidangnya sendiri. IT melibatkan pemindahan data, jadi masuk akal bahawa Internet akan menjadi sebahagian daripada IT.

IT telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita dan terus berkembang ke alam baharu.