Apa Maksud Prototaip? | Definisi, Jenis, Manfaat, & Proses

Dalam pembangunan produk atau sistem, prototaip adalah elemen penting yang mesti dipertimbangkan.

Prototaip adalah bentuk kasar produk yang menunjukkan asas-asas dan bagaimana produk berfungsi.

Prototaip boleh diubah dan diperbaiki jika perlu. Artikel ini akan membincangkan maksud prototaip dengan lebih terperinci.

Apakah Maksud Prototaip?

apakah maksud prototaip

Prototaip adalah bentuk awal produk atau sistem yang dicipta sebagai ujian sebelum dihasilkan atau dilaksanakan secara keseluruhannya.

Tujuan prototaip adalah untuk menguji fungsi, reka bentuk, dan prestasi produk atau sistem sebelum pengeluaran besar-besaran.

Dalam pembangunan produk atau sistem, prototaip sangat berguna untuk mengenal pasti masalah dan penambahbaikan yang diperlukan sebelum produk akhir atau sistem dihasilkan.

Penjelasan Penuh Mengenai Prototaip

apa itu prototaip

Kelebihan prototaip ialah ia dapat membantu mengenal pasti masalah dan pembaikan yang diperlukan sebelum produk atau sistem akhir dihasilkan.

Terdapat beberapa jenis prototaip yang boleh digunakan dalam pembangunan produk atau sistem, seperti prototaip berfungsi, prototaip visual, dan prototaip persembahan.

Terdapat beberapa faedah penting menggunakan prototaip, seperti penjimatan masa dan kos, pengenalpastian awal masalah, dan meminimumkan risiko.

Proses prototaip terdiri daripada beberapa peringkat, iaitu pengumpulan keperluan, penggubalan awal, prototaip, ujian prototaip, penambahbaikan prototaip, dan ujian semula prototaip.

Dengan mengikuti proses prototaip yang baik, pemaju dapat memastikan bahawa produk atau sistem yang akan dibangunkan dapat berfungsi dengan betul dan memenuhi keperluan yang diperlukan.