Apa Maksud Query dalam Bahasa Melayu? | Definisi Penuh

Apabila anda login ke Instagram kemudian upload beberapa foto terkini atau mengulas cerita yang dimuat naik oleh rakan, semua aktiviti ini adalah hasil daripada prestasi query.

Bagi kita yang pemula dalam bidang pengaturcaraan, sudah tentu kita akan tertanya-tanya apakah maksud query dalam bahasa Melayu?

Walaupun mereka yang sudah tahu mungkin bertanya tentang cara query itu berfungsi?

Di bawah ini kami akan memberikan penjelasan tentang maksud query sepenuhnya. Berikut adalah penjelasan.

Apakah Maksud Query?

apakah maksud query

Query (bermakna pertanyaan dalam bahasa Melayu) ialah permintaan untuk data atau maklumat daripada jadual pangkalan data atau gabungan jadual.

Query boleh ditafsirkan sebagai keupayaan pangkalan data pada komputer untuk memaparkan/menyimpan maklumat tertentu.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa keupayaan ini hanya dalam pre-defined code, bermakna jika permintaan tidak sepadan dengan maklumat yang disimpan dalam database, permintaan itu tidak boleh diproses.

Data ini mungkin dijana sebagai hasil yang dikembalikan oleh Structured Query Language (SQL) atau sebagai pictorials, graf atau hasil yang kompleks.

Salah satu daripada beberapa query language yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai queries pangkalan data yang mudah kepada kompleks.

SQL ialah query language yang paling terkenal dan digunakan secara meluas, sudah biasa kepada kebanyakan database administrators (DBAs).

Penjelasan Penuh Mengenai Query

apa itu query

Untuk mesin memahami permintaan maklumat di tempat pertama, query mesti ditulis mengikut kod yang dikenali sebagai query language.

Contohnya, jika anda pergi ke bank dan bertanya “Bolehkah saya mendapatkan espresso?” juruwang mungkin hairan.

SQL mewakili salah satu bahasa standard yang digunakan untuk tujuan pengurusan database, manakala MySQL, sebaliknya, adalah perisian yang menggunakan bahasa khusus tersebut.

Walaupun SQL ialah query language yang agak universal, bahasa lain yang biasa digunakan termasuk DMX, Datalog dan AQL.

Ciri query database ialah sama dalam keperluan dengan keupayaan penyimpanan data.

Oleh itu, beberapa query language telah dibangunkan untuk enjin dan tujuan database yang berbeza, tetapi SQL setakat ini adalah yang paling banyak digunakan dan terkenal.

Malah, rookie database administrators sering terkejut apabila mereka mengetahui tentang kewujudan query language lain.

Secara umumnya query terbahagi kepada dua jenis, iaitu:

Jenis QueryPenjelasan
Select QuerySelect Query ialah permintaan untuk maklumat yang disimpan dalam pangkalan data.
Action QueryAction Query ialah aktiviti mengemas kini, memasukkan atau memadam sebahagian atau semua maklumat dalam pangkalan data.

Query dapat memenuhi permintaan dan menyimpan data daripada ramai pengguna, itulah sebabnya query dipanggil bahagian terpenting dalam proses pemprosesan database.

Structure Query Language (SQL) ialah bahasa pertanyaan yang standard untuk pengurusan pangkalan data.