Sistem Nombor Perenambelasan | Definisi Penuh & Contoh

Sistem nombor keenam belas adalah salah satu sistem nombor yang paling penting dalam dunia teknologi maklumat dan komputer.

Dalam sistem ini, nombor diwakili menggunakan 16 digit, dari 0 hingga 9 dan A hingga F.
Setiap digit perenambelasan boleh ditukar kepada empat digit binari, membolehkan perwakilan nombor besar dengan digit yang lebih sedikit.

Untuk mengetahui maksud sistem nombor perenambelasan dengan lebih lengkap, lihat artikel berikut.

Apakah Maksud Sistem Nombor Perenambelasan?

apa maksud sistem nombor perenambelasan

Sistem nombor perenambelasan atau sistem nombor heksadesimal ialah sistem nombor yang menggunakan 16 digit atau simbol untuk mewakili nilai.

Sistem nombor ini adalah salah satu sistem nombor kedudukan, di mana nilai setiap digit bergantung pada kedudukan digit dalam nombor.

Digit dalam sistem nombor keenam belas terdiri daripada 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Huruf A hingga F digunakan untuk mewakili nilai 10 hingga 15.

Berikut adalah senarai digit dalam sistem nombor enam belas dan nilai masing-masing:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Contoh nombor dalam sistem nombor enam belas ialah 1A3F, di mana 1 mewakili nilai 1, A mewakili nilai 10, 3 mewakili nilai 3 dan F mewakili nilai 15.

Oleh itu, jumlah nilai nombor ialah 1×16^3 + 10×16^2 + 3×16^1 + 15×16^0 = 66879.

Penjelasan Penuh Mengenai Sistem Nombor Perenambelasan

apa itu sistem nombor perenambelasan

Sistem nombor perenambelasan atau sistem nombor heksadesimal digunakan dalam komputer dan teknologi maklumat kerana ia membolehkan perwakilan nombor besar dengan digit yang lebih sedikit daripada sistem nombor lain seperti perpuluhan atau binari.

Ini disebabkan oleh fakta bahawa 16 adalah kuasa 2 lebih besar daripada 10 (10 adalah kuasa 2 dan 16 adalah kuasa 4).

Sistem nombor keenam belas menjadikan pengiraan lebih mudah pada peranti elektronik seperti komputer kerana ia hanya menggunakan bilangan digit terhad yang boleh diwakili dalam bentuk binari.

Dalam sistem ini, setiap digit boleh ditukar kepada empat digit binari. Akibatnya, digit perenambelasan tunggal mengambil sedikit ruang dalam ingatan berbanding dengan satu digit perpuluhan.

Di samping itu, sistem nombor keenam belas juga mudah ditukar kepada sistem nombor lain, seperti binari atau perlapanan.

Ini kerana satu digit perenambelasan bersamaan dengan empat digit binari, dan satu digit perlapanan bersamaan dengan tiga digit binari.